Характеристика та динаміка атмосферного аерозолю та озону над Україною
  Головна   |   Наземні виміри аерозолю   |   Якість повітря   |   Результати   |   MODIS   |   OZONE   |   Партнери

Опис проекту


Спільне дослідження зосереджено на характеристиці та динаміці аерозолів та озону над Україною за допомогою вимірювання наземними станціями з використанням сонячного фотометра Cimel та портативного сонячного фотометра Microtops II, а також за допомогою космічної обсерваторії A-Train, де встановлений прилад PARASOL (Polarisation et Anisotropie des Réflectances au sommet de l'Atmosphère, couplées avec un Satellite d'Observation emportant un Lidar) для виявлення аерозолів та OMI (Ozone Monitoring Instrument) для озону. На сьогоднішній день сонячні фотометри встановлені в Києві (у рамках програми “Дніпро” M/68-2009) та Севастополі, а від 19 листопада 2011 і в Луганську в рамках проекту CRDF UKG2-2969-KV-09. Аерозолі та їхній вплив на клімат вивчаються на основі наземних мереж, даних із супутникових приладів, а також виконання вимірювань за допомогою портативних сонячних фотометрів, щоб охарактеризувати великі просторові та часові варіації фізичних та хімічних властивостей аерозолів та для опису складних аерозольно-кліматичних взаємодій.

P. Goloub, Z. Li, O. Dubovik, I. Chiapello, C. Brogniez, F. Ducos, A. Holdak, T. Lapionak, T. Podvin, F. Waquet, R. De Filippi (France, LOA, University Lille 1)

G. Milinevsky, V. Danelevsky, A. Bovchaliuk, V. Bovchaliuk, M. Sosonkin, V. Lozytsky, A. Grytsai, V. Kravchenko, I. Mischishina (Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv and Main Astronomical Observatory of NAS of Ukraine)

        

Проект співробітництва типу "Hubert Curien” ДНІПРО (Україна)

 Лабораторією оптики атмосфери (Франція) (2009-2012)